България

Промени в Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура облекчават планирането и изграждането на цифрови мрежи

Правителството одобри промени в Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, които целят облекчаване на процедурите за планиране и изграждане на цифрови мрежи. Новите текстове са насочени към насърчаване на инвестиционния процес и гарантиране на изпълнението на инвестициите, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предлаганите изменения ще създадат условия за успешна реализация на инвестиция ,,Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“. Законопроектът е от съществено значение за постигане на целите в програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г., както и за ускоряване на разгръщането на високоскоростна широколентова инфраструктура в цялата страна, особено в селските и отдалечените райони.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest