България

Прокурор от ВКП участва в обучение на ЕМСО в Съда на ЕС и на Европейската прокуратура

Прокурор Анита Андрова от Върховна касационна прокуратура взе участие в учебни посещения организирани от Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) в периода 13-15 ноември 2023 г.

В гр. Люксембург се проведе учебно посещение на Съда на Европейски съюз, както и на Европейската прокуратура. Участие взеха 35 магистрати – съдии и прокурори от различни държави членки на Европейски съюз.

Беше дискутирана в детайли дейността, както и материалната и процесуална компетентност на Съда на Европейския съюз. Участниците във форума се запознаха със спецификите на дейността на Европейската прокуратура и имаха възможността да обсъдят образувано дело пред Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване, инициирано от съд в Кралство Испания по повод съвместимостта на националната уредба с чл.42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 20217/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest