Прокуратурата проведе работна среща с представители на ОССЕ във връзка с предстоящите парламентарни избори

Днес, 26.03.2021г. , заместник главният прокурор Даниела Машева, говорителят на главния прокурор Сийка Милева и прокурор Ваня Илиева от Върховна касационна прокуратура,  проведоха работно съвещание с Елена Ковальова и Драган Желич – представителите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) във връзка с провеждането на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г.

ОССЕ отвори временна мисия за наблюдение на предстоящите парламентарни избори.

На срещата бяха обсъдени мерките, които Прокуратурата на Република България е взела за спазването на закона при провеждането на избори и за противодействието на престъпленията срещу политическите права на гражданите.

По време на разговорите представителите на ОССЕ бяха информирани, че със заповед на главния прокурор Иван Гешев е създадено Национално междуведомствено звено, в което влизат Прокуратурата на Република България, Министерство на вътрешните работи и Държавна агенция „Вътрешна сигурност“. Целта на Националното междуведомствено звено е да гарантира спазването на политическите права на гражданите и да осигурява бърза и адекватна реакция срещу престъпленията, свързани с изборния процес.

Pin It on Pinterest