Професионалните изисквания на музикантите за изграждането на нова концертна зала под патронажа на президента бяха обсъдени на „Дондуков“ 2

Проектът за национален музикален храм на България ще бъде обсъден в архитектурните среди

Заданието на учредителите на инициативата за нова концертна зала в София ще бъде поставено на експертно обсъждане и в архитектурната общност, за да се открои най-добрият проект за изграждането на новия национален музикален храм на България. Около това решение се обединиха днес на работна среща на „Дондуков“2 представители на президента Румен Радев, който е патрон на инициативата, учредителите и Общественият съвет на инициативата и председателя на УС на Съюза архитектите в България проф. Тодор Булев.

На работната среща, в която участва Димитър Стоянов – главен секретар на президента, бяха обсъдени конкретни параметри, свързани с общото професионално задание на музикалните дейци за новия комплекс. Той следва да е съставен от основна и по-малки акустични зали, звукозаписно студио, музей на българската музикална култура, национална нототека, учебен комплекс и нужната прилежаща инфраструктура. Председателят на УС на Съюза на архитектите изказа категорична подкрепа за инициативата, от която според него има безспорна необходимост не само от професионална, но и от обществена гледна точка. Той изрази готовност да запознае експертната архитектурна общност с представените от инициаторите на проекта параметри, за да бъдат разработени конкретни предложения с оглед на общото задание, неотменна част от което са безупречната акустика и  централното местоположение на концертната зала. 

Предвид обсъжданата тема, покана за участие в срещата бе отправена и към главния архитект на Столичната община, който изпрати свой представител на работната среща. Нейната цел е на най-ранен етап от развитието на инициативата да се постигне желаното от учредителите навременно и пълноценно институционално сътрудничество, което да е в унисон с обществената потребност и подкрепа и следва да допринесе за успешното реализиране на проекта.

Инициативата за изграждане на нова национална концертна зала под патронажа на президента беше обявена на 3 февруари 2021 г. При представянето й държавният глава заяви, че българските творци заслужават да имат своя музикален и културен храм в родината си, който да бъде на висотата на техния талант.

Ръководителите на организациите-учредители са Станислав Почекански, председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци, директорът на Софийската филхармония Найден Тодоров и Александър Димитров – председател на фондация „Богария“.Изтъкнати културни и обществени дейци се присъединиха към обществения съвет на инициативата: проф. Елена Кутева, проф. Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия (НМА), проф. Ростислав Йовчев, пианист и преподавател в НМА, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев и Даниел Спасов, музикант и фолклорист.

След обявяването на инициативата постъпват множество предложения както на специализирания сайт, така и в писма до президента. Подкрепа декларират граждани от цялата страна, представители на български общности зад граница, ръководители на авторитетни творчески и професионални организации, сред които Съюзът на българските журналисти, Балетният конкурс-Варна, световноизвестната трупа „Балкански”.

Повече информация за инициативата може да се открие на сайта: www.новмузикаленхрам.бг

Pin It on Pinterest