Проф. д-р Петко Салчев е предложен за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий” – огърлие

Министерският съвет прие проект на Решение за предложение до Президента на България за издаване на Указ за награждаване на проф. д-р Петко Салчев с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие за изключителните му заслуги за развитието на системата на здравеопазване в страната.

През 1987 г. проф. д-р Петко Салчев завършва „Медицина“ във Медицинска академия София, а през 2003 г. – „Икономика“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Има две специалности – „Социална медицина“ и „Икономика на здравеопазването“. Проф. Салчев е заемал редица ръководни постове в системата на здравеопазването – директор на Районния център по здравеопазване – София, изпълнителен директор на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, заместник-директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор”, заместник-министър на здравеопазването. През 2020 г. с решение на Народното събрание е избран за управител на НЗОК.

През дългия си професионален път проф. Салчев е изградил безспорен авторитет на учен и преподавател. Автор е на над 250 научни статии и е автор и съавтoр на над 20 книги и учебна литература. Като преподавател по социална медицина и здравен мениджмънт е преподавал на множество студенти. Заемайки различни ръководни постове в системата на здравеопазването, той подпомага процесите на преход към нов вид организация на здравната система и здравното осигуряване.

Pin It on Pinterest