България

Приветствие на министър Иванов по повод Международния ден на детето – 1 юни

СКЪПИ ДЕЦА,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За мен е удоволствие да отправя своите най-сърдечни благопожелания към всички деца по повод 1 юни – Международния ден на детето!

На този специален ден, който ни напомня най-силно колко ценни за семействата и обществото са децата, бих искал да пожелая на всички тях да растат здрави, безгрижни и обградени с любов и внимание. Нека животът им бъде изпълнен с приятелства и прекрасни спомени, а приключенията да бъдат техен неизменен спътник. Нека никога не губят присъщите за детството любознателност и откривателски дух, които да ги вдъхновяват за нови знания и успехи.

Пожелавам на всички деца да помнят, че всяко от тях е уникално, различно и специално. Да вярват в себе си и в своите способности и никога да не се отказват от мечтите си, независимо колко големи и недостижими може да изглеждат те. Днешните деца са бъдещите творци, учени, лидери, мечтатели и светът има нужда от тяхната креативност. Искрено желая те да растат с мотивацията да развиват своите таланти в родината.

Вярвам, че отговорността всичко това да бъде възможно е в ръцете на нас, възрастните. Нашите обич, грижа, разбиране и подкрепа са верният път към развитието на здрави, щастливи и успешни деца. Ако ние сме добрият пример, ако създаваме за тях позитивна и подкрепяща среда, ако ги насърчаваме да мечтаят и с търпение и постоянство им помагаме да разгърнат своя пълен потенциал, те ще пораснат уверени, отговорни, знаещи и можещи личности, от които обществото ни се нуждае. Работата в името на децата и с децата е не само професия – това е мисия, изискваща емпатия, себеотдаване, любов.

Затова бих искал в Деня на детето да поздравя и всички родители, учителите, педиатрите, социалните работници – всички професионалисти по детско развитие, които създават за децата онази среда, насърчаваща ги да станат активни, стойностни и успешни хора. От  грижите и усилията, които полагаме ние, възрастните, за бъдещето на България днес, в най-голяма степен зависи благосъстоянието на обществото ни утре. 

Усилията на Министерството на труда и социалната политика ще продължат да бъдат насочени към разработването и изпълнението на  интегрирани, качествени и достъпни услуги и политики за подкрепа на децата и родителите, които са съобразени с техните потребности. Нашата цел е да  постигнем не само непосредствено подобрение в техния живот, но и дългосрочни ползи за цялото общество.

И тъй като всяко дете в България трябва да има гарантирани права и възможности за развитие, образование, медицински грижи, здравословна храна,  и социална подкрепа, нашият екип ще продължи да надгражда детските политики върху добрата основа, създадена до този момент от реализирането на Европейската гаранция за детето. С нейното изпълнение се очаква до 2030 г. децата в риск от бедност или социално изключване в България да намалеят значително, а над 200 000 деца от уязвими групи да получат подкрепа и условия за по-качествения живот, който заслужават. Вярвам, че заедно ще успеем да постигнем тези цели.

Честит празник!

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest