Приключи проверката на противоепидемичните мерки в Бургаския затвор

ТЪРСЕНЕ

Приключи проверката на противоепидемичните мерки в Бургаския затвор

Ръководството на затвора в гр. Бургас своевременно е организирало и контролирало провеждането на всички дейности по прилагането на профилактични и противоепидемични мерки, с цел ограничаване на разпространението на COVID-19 и осигуряване на адекватно лечение на заболелите лишени от свобода.

Това констатира разпоредената от министъра на правосъдието Десислава Ахладова проверка в Бургаския затвор. Експерти от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ трябваше да установят фактите и обстоятелствата, свързани с лишените от свобода, заразени с COVID 19 в затвора в гр. Бургас и предприетите мерки от страна на ръководството на затвора от началото на 2021 г. до настоящия момент.

Медицинското обслужване на лишените от свобода се осигурява в Медицинския център при затвора-Бургас от общопрактикуващ лекар, двама медицински фелдшери и две медицински сестри. През 2021 г. в затвора с коронавирусна инфекция са диагностицирани 28 лишени от свобода. Към днешна дата излекуваните лишени от свобода в Бургас са 18. Активните случаи на коронавирус са 10, а едно лице е хоспитализирано  във външно болнично заведение. На 31.03.2021 г. ще бъде свалена карантината на 9 от тях. 

Всички диагностицирани с COVID – 19 са изолирани за срок от 14 дни. Терапията на всеки от тях е назначена от лекаря. Медицински фелдшер при затвора проследява ежедневно състоянието на пациентите. Контактните лица са изолирани в самостоятелни помещения и са под медицинско наблюдение за 10 дни.

До настоящия момент в затвора в гр. Бургас не е постъпвала заявка за лечение на лишени от свобода с COVID – 19  от външни медицински специалисти, както и ръководството на затвора не е отказвало достъп на външни лекари до заболелите лица.

Pin It on Pinterest