България

Приети са промени в Устройствения правилник на МИР

Промените се налагат във връзка с установена необходимост от прецизиране функциите на отделни дирекции в съответствие с правомощията на министъра в качеството му на орган, провеждащ държавната политика в областта на иновациите, технологичното и икономическото развитие и растеж на страната. Измененията целят подобряване и оптимизиране на дейността и повишаване ефективността при изпълнението на политиките на Министерството на иновациите и растежа (МИР) и укрепването на административния му капацитет.

Промените предвиждат дейността в областта на човешките ресурси да премине към дирекция „Правна, човешки ресурси и обществени поръчки“. Три щатни бройки от числеността на персонала на Министерския съвет, обслужващи Министерството на иновациите и растежа по споделена услуга за човешките ресурси, преминават от администрацията на Министерския съвет към Министерството на иновациите и растежа. С промените заместник-министрите се увеличават от двама на трима, поради необходимост от подпомагане изпълнението на правомощията на министъра в областта на иновациите и растежа.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest