България

Приети са промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Правителството одобри промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. С измененията се премахват нормативните изисквания за представяне на документи и деклариране на обстоятелства, които ще се събират по служебен ред. В тази връзка отпада изискването за прилагане на удостоверение за наследници към заявлението за отпускане на наследствена пенсия или за т. нар. ,,вдовишка добавка“, както и към заявлението за изплащане на неполучени от наследодателя пенсии. Документите, издавани от общините (кметствата), необходими за преценка на пенсионни права, ще се изискват служебно.

С допълнение в наредбата се регламентира установяването и зачитането на осигурителен стаж и осигурителен доход на лицата, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове.

Приети са и промени, с които се урежда процедурата за зачитане в рамките на пенсионното производство на действителен осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата по чл. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest