България

Приети са промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Правителството одобри промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

С предложените изменения се премахват нормативни изисквания за предоставяне на документи и деклариране на обстоятелства, които ще се събират по служебен ред. В тази връзка при подаване на заявление за изплащане на неполучено парично обезщетение и/или помощ от наследници на починало правоимащо лице се премахва изискването за представяне на удостоверение за наследници.

Предлагат се и промени в Наредбата, чрез които се прецизира наименованието на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и се включва паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст за бащите (осиновителите), на което те имат право от 1 август 2022 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest