България

Приети са промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските  граждани на работа в чужбина и морските лица

Правителството одобри промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

С измененията подзаконовата нормативна уредба се синхронизира с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване. В него от 1 януари 2024 г. се въведе задължение за осигуряване на лицата, които събират диворастящи гъби и плодове. В тази връзка в Наредбата се регламентира, че те задължително се осигуряват изцяло за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху месечен осигурителен доход в размер на половината от минималната работна заплата за страната.

С други промени се прецизира наименованието на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и се включва паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст за бащите (осиновителите), на което те имат право от 1 август 2022 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest