България

Приет е Списък на сигурни страни на произход и Списък на трети сигурни страни

Правителството прие Списък на сигурни страни на произход, както и Списък на трети сигурни страни. Проектът на правителствено решение е изработен от Държавната агенция за бежанците на основание чл. 98, ал. 1 от Закона за убежището и бежанците, което е в изпълнение на поет ангажимент за конкретни действия с оглед постигане на целите на Пилотен проект за превенция на незаконните пристигания, укрепване на граничното управление и управление на миграцията, който се изпълнява от 1 март 2023 година между Европейската комисия и Република България.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest