България

Приет е редът за въвеждането в експлоатация на Автоматизирана информационна система за издаване на „Синя карта“

Правителството прие реда за въвеждането в експлоатация и използване на Автоматизирана информационна система „Платформа за производство за издаване на разрешения за пребиваване и работа“, т.нар. ,,Синя карта“.

Разработената информационна система ще осигури дигитализиране на процесите, свързани с издаването на разрешителни за пребиваване и работа на чужденците в Република България и ще намали административната тежест за всички участници. Чрез нея ще се създадат условия за електронен обмен, проследимост, прозрачност и ще се съкрати времето за обработката на документи. Основният фокус е поставен върху потребителя в центъра на административното обслужване.

Целта на Синята карта на ЕС е създаване на по-привлекателна и ефективна общоевропейска схема за привличане на висококвалифицирани работници от трети държави. Тя ще бъде основен инструмент, включващ по-бързи процедури, по-гъвкави критерии за прием, както и по-широки права и улеснена мобилност в рамките на европейската общност.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest