Приет е Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия

Правителството прие Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия.

С плана се установява единна система за търсене и спасяване при авиационни произшествия. Определят се задълженията на отговорните национални структури и организации за ефективно използване на наличните средства, ресурси, персонал и възможности за поддържане на готовност и осигуряване на дейности по търсене и спасяване при авиационни произшествия. Системата ще поддържа денонощна готовност за извършването на действия по търсене и спасяване, при авиационно произшествие.

Pin It on Pinterest