Президентът: Развитието на съвременно и конкурентоспособно селско стопанство трябва да е стратегическа цел на България

Стратегическа цел за България е развитието на съвременно, устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство при задължително запазване на природните ресурси и среда.

Това заяви президентът Румен Радев на среща на „Дондуков“ 2 с представители на големи компании от месопреработвателния бранш, които развиват дейност във Великобритания и проучват възможностите за инвестиции у нас.

Животновъдството трябва да възстанови загубените позиции за вътрешен пазар и експорт, заяви държавният глава по време на разговора и посочи, че България има благоприятни условия за инвестиции в сектора на селското стопанство. Сред предимствата на страната ни Румен Радев открои богатите природни дадености като чиста и плодородна земя, достъпни водоизточници, както и силните традиции на България в растениевъдството и животновъдството и в селскостопанската наука. „Развитието на бизнес с по-висока добавена стойност и затваряне на цикъла от добив до производство е предпоставка за повишаване на продажните цени, ръст на работните заплати и задържане на младите образовани хора у нас“, заяви президентът.

Pin It on Pinterest