Президентът Радев поздрави д-р Мустафа Хаджи с преизбирането му за главен мюфтия на мюсюлманското изповедание в България

Взаимното уважение и толерантността между религиозните общности в България са важна част от културните традиции на страната ни.

Това беше общата позиция на президента Румен Радев и на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи, които проведоха днес среща в сградата на Главното мюфтийство на мюсюлманското изповедание в Република България.  Държавният глава поздрави д-р Хаджи с преизбирането му за главен мюфтия от Националната конференция на мюсюлманите в България. По думите на президента, това е израз и на оценката, която българските мюсюлмани дават на своето духовно ръководство.

Добрият диалог между държавните институции и религиозните вероизповедания, в рамките на техните отговорности, има положителен  резултат и за самите граждани, посочи главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи. Той отбеляза и отличния диалог между мюсюлманското вероизповедание у нас с Българската православна църква, което се оценява много позитивно от представителите и на двете религиозни общности. Д-р Хаджи подчерта приноса на президентската институция за разрешаване на въпроса за изплащането на заплатите на мюсюлманските духовници от страна на българската държава и недопускането на външни влияния сред българските мюсюлмани.

Съхраняването на ценностите на традиционния ислям в България от страна на Главното мюфтийство заслужават подкрепата на обществото, посочи държавният глава. Румен Радев открои и ролята на мюсюлманските духовници за успешното противодействие на навлизането на радикални духовни течения в България, както и отговорното отношение на Главното мюфтийство. Българската държава има своята важна роля и за осигуряване на по-добри социални условия и стандарти в обучението на мюсюлманското духовенство, бе общата позиция на срещата, на която бе обсъдена и акредитацията на Висшия ислямски институт.

Pin It on Pinterest