Президентът Радев: Не виждам бъдещето на НАТО като пазар, а като съюз на партньори

Не виждам бъдещето на НАТО като на пазар, а като съюз на партньори, които заедно разработват технологии, заедно произвеждат високоефективно военно оборудване и демонстрират своето единство.

Toва заяви президентът Румен Радев пред журналисти след срещата на държавните и правителствените ръководители на страните-членки на НАТО в Брюксел. В рамките на форума беше приет стратегически документ, който очертава дневния ред на съюза до 2030 година. Румен Радев припомни, че на Срещата на върха през 2019 година е поставил въпроса за растящата  дистанция между страните в НАТО, които са разделени като производители и купувачи на военно оборудване. По думите на държавния глава, високоразвитите страни, които произвеждат и продават военно оборудване влагат своите 2% в собствената си икономика и социална система като ги развиват още повече, а страни като България, с ограничени възможности и ресурси, чрез своите 2% влагат в икономиката и социалните системи точно на тези развити държави. „Още на срещата през 2019г. предложих предприемането на мерки, които да допринесат всяка съществена военна сделка да бъде съпътствана от програми за индустриално сътрудничество и трансфер на технологии“, заяви българският президент и подчерта, че тези предложения са намерили място в дневния ред на НАТО 2030, разработван от генералния секретар Йенс Столтенберг и неговия екип. Българският държавен глава приветства прилагането на тази идея в два проекта, а именно изграждане на гражданско-военен орган за стимулиране на иновациите в отбраната и създаване на финансов фонд за иновации.  „България трябва да работи активно във всички направления, така че нашата индустрия, наука и млади хора да могат да се чувстват пълноценни и да извличат ползи от нашето членство в НАТО“, подчерта Румен Радев.  Президентът заяви, че вече е провел разговор с Йенс Столтенберг след като тези органи бъдат структурирани, техни представители да посетят България и да проведат среща с българските академични среди, с военно-отбранителния комплекс, с български стартъп компании и научно-изследователски центрове. В отговор на въпрос относно политиката на НАТО спрямо Русия и Китай президентът Румен Радев посочи, че няма промяна в позицията на Алианса спрямо Русия от 2014 г. досега, а подходът към Китай е много внимателен, защото страната е значим икономически партньор на страните-членки на НАТО. Стратегическата визия за дългосрочно адаптиране на Алианса към новите предизвикателства, киберсигурността, промените в климата и подходите на страните за справяне с пандемията, също бяха сред темите, обсъждани на Срещата на върха в Брюксел. 

Pin It on Pinterest