Президентът Радев: България има интерес към политиките за устойчиво демографско развитие, които провежда Унгария

България има интерес към опита от политиките за устойчиво демографско развитие, които провежда Унгария.

Това заяви президентът Румен Радев на среща с президента на Унгария Каталин Новак. Държавните глави разговаряха в Рига, в рамките на срещата на върха на инициативата „Три морета“ в Латвия, която е домакин на международния форум тази година.

Без преодоляване на демографската криза е невъзможно да бъде постигнато и реално социално и икономическо развитие с поглед към бъдещето, посочи Румен Радев. На срещата бяха обсъдени различни аспекти от политиките на Унгария, насочени в подкрепа на семействата, които са разделени от оказването на социална подкрепа на хората в неравностойно социално положение. Споделен беше унгарският опит в оказването на подкрепа за младите семейства да се сдобият със собствено жилище, за предоставянето на данъчни облекчения, които насърчават раждаемостта, както и за опрощаване на студентските кредити при определени условия. Отбелязана беше и ролята на образованието като ключов фактор за обществена интеграция, насърчаване на отговорното родителство и получаване на социална подкрепа.

Българският държавен глава изрази признателността си към президента Новак за отличното отношение на унгарската държава към представителите на българското национално малцинство, което е отлично интегрирано в обществения, икономически и културен живот в страната. По официални данни около 6000 българи живеят в Унгария.  

Pin It on Pinterest