България

През 2024 г. МТСП ще финансира 64 проекта за подобряване на обществената и социална среда по „Красива България”

Министерството на труда и социалната политика ще финансира 64 проектни предложения по Проект „Красива България“ през 2024 г.

Изпълнението им цели подобряване на обществената и социалната инфраструктура и осигуряване на достъпна среда чрез обновяване и ремонтиране на детски ясли и градини, училища, административни сгради, читалища, здравни, спортни и социални обекти.

Общата стойност на одобрените предложения е 14,8 млн. лв. От тях 7 млн. лв. са осигурени по  „Красива България”, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите. Изпълнението на проектите ще създаде по-добри работни условия и по-качествено обслужване на гражданите в областта на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата, администрацията, спорта и развлеченията.

Очаква се при реализацията на одобрените проектни предложения да бъдат наети на работа най-малко 650 души, сред които над 200 регистрирани в бюрата по труда безработни. В рамките на Проект „Красива България” ще бъдат проведени и 18 квалификационни курса, които ще спомогнат за обучението и реализацията на пазара на труда на над 200 безработни.  
 
През изминалата 2023 г. по Проект „Красива България” са финансирани 47 проектни предложения на обща стойност от 12,1 млн. лв.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest