България

Прекратява се Спогодба за пощенските служби между България и ОАР от 1969 г.

Правителството одобри денонсирането на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Обединената арабска република относно пощенските служби, подписана в Кайро на 07.12.1969 г. Спогодбата има експлоатационен характер, като урежда взаимоотношения между пощенските оператори на двете държави и вече не отговаря на съвременните условия в този сектор.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest