България

Прекратява се концесионният договор за добив на варовици от участък ,,Дълбоки дол“ на находище „Черепиш“

Концесионният договор за добив на варовици от участък ,,Дълбоки дол“ на находище „Черепиш“ ще бъде прекратен едностранно поради неизпълнение на парични задължения от концесионера за повече от три месеца. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение, лихви и дължими неустойки по договора.

Находище „Черепиш“, участък ,,Дълбоки дол“, се намира на територията на община Мездра, област Враца. Концесионният договор за него е сключен на 19 ноември 2004 г. с „Вархим“ ЕООД, гр. Мездра.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest