Преименува се Франкофонският институт за администрация и управление

Франкофонският институт за администрация и управление (ФИАУ) се преименува в Специализиран институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ).

Преименуването се налага заради съвпадение на френската абревиатура на института с абревиатурата на друго висше училище, регистрирано във Франция. Одобреното от МС споразумение не променя възприетите цели и организационни принципи в дейността на института. Той има за цел да допринася за професионалното развитие на студенти от страни в региона на Централна и Източна Европа. В него се обучават и студенти от държавите в Западните Балкани, с което той съдейства за европейската перспектива на тези страни.

От създаването си през 1995 г. институтът допринася за развитието на университетското сътрудничество между европейските държави, членуващи в МОФ.

Pin It on Pinterest