Представители на ММС и спортни федерации участваха в уебинар за добро управление в спорта

 Експерти на Министерство на младежта и спорта, представители и ръководители на над 20 български спортни федерация участваха в уебинар по проект „ACTION – Унифициран кодекс за добро управление в спорта“, финансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Всички участници бяха запознати с дейностите по проекта и проведеното вече изследване на кодексите за добро управление в спорта в страните членки на ЕС. 
    Уебинарът бе открит от Александър Георгиев, началник на кабинета на министъра на младежта и спорта Андрей Кузманов. 
    “През последните години спортът се сблъска с извънредни предизвикателства и заплахи, като допинг злоупотреби в много големи мащаби, манипулирането на резултати от спортни събития и други, с които можем да се справим само ако се придържаме към принципите и стандартите за добро управление в нашата ежедневна работа – отчетност, прозрачност, отговорност, спазване на законите, ефективност, включване и отвореност към всички групи в обществото, уважение към ценностите”, каза Георгиев. 
    Спортните централи демонстрираха голям интерес към темата за доброто управление в спорта. Техните представители имаха възможност да задават въпроси, да обсъждат дейностите и да обменят опит и с колеги от други страни, участници в уебинара. Домакин на срещата беше проф. Матю Винанд, ръководител на катедрата по спортен мениджмънт от Университета Лунекс, Люксембург. Той коментира новите предизвикателства – употребата на допинг и манипулирането на резултати, пред които са изправени спортните организации в цяла Европа и възможностите за тяхното преодоляване. 
    Координатор на проекта, който е с продължителност 36 месеца (1 януари 2021 г. – 31 декември 2023 г.), е Фондация „Институт за управление на спорта“, Полша. Партньори са Кипърска спортна организация, Спорт Малта, Университетски колеж Молде, Международен университет Лунекс, Съюз на литовските спортни федерации. 
    Министерството на младежта и спорта се присъедини към проекта в изпълнение на приоритет „Почтеност в спорта“ по Националната програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност 2021 – 2022 г. 
    Предвидените дейности за изпълнение от страна на ММС са: проучване и повишаване на осведомеността на спортните федерации относно принципите на добро управление, както и подпомагане изпълнението на работния план и цялостната стратегия за разпространение на резултатите от проекта. 
    Приносът на ММС към проекта ще е изготвянето на Кодекс за добро управление. В края на 2022 г. предстои провеждане на международна конференция по проект „ACTION – Унифициран кодекс за добро управление в спорта“, финансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. 
    Повече за проекта може да се проследи на уебстраницата на проекта или в Twitter: @ACTIONSportGov.

Pin It on Pinterest