България

Предложението на Омбудсмана за втори шанс на матурата – вход за ВУЗ мина на първо четене в комисия

С 15 гласа „За“ днес депутатите от комисията по образование подкрепиха единодушно предложението на омбудсмана Диана Ковачева – зрелостниците да получат втори шанс при оценка, която не ги удовлетворява на матурата, които са вход за ВУЗ. Предложението бе внесено от председателя на комисията Красимир Вълчев (ГЕРБ) и група народни представители – Деница Сачева (ГЕРБ), проф. Костадин Ангелов (ГЕРБ), Елисавета Белобрадова (ПП-ДБ), Нели Димитрова (ПП-ДБ), Христо Даскалов (ПП-ДБ), Бюнямин Хасан (ПП-ДБ), Ивайло Митковски (ПП-ДБ) и Ванина Вецина (ПП-ДБ).
Поводът за тази промяна бяха постъпващите в институцията на обществения защитник все повече жалби и сигнали от родители и зрелостници, според които бе неприемливо да няма втори шанс за явяване на задължителни зрелостни изпити за повишаване на оценка. В тях родителите настояваха децата им да имат възможност да повишат оценката си от матурата, тъй като досега тя оставаше „до живот“, без да имат никаква възможност за коригиране.
„Липсата на възможност учениците, които не са се представили добре на матурите, с изключение на тези, които са получили оценка „Слаб“, да имат шанс за поправка на оценката си, ги ощетява при по-нататъшното им развитие. Получената оценка от ДЗИ е окончателна и определяща при кандидатстването им във висше училище и респективно от голямо значение за тяхното бъдеще. Невъзможността според действащата уредба, зрелостниците да подобрят резултата си от ДЗИ като се явят на изпит за повишаване на оценката, води до негативни последици при кандидатстването им във висше училище“, така аргументира предложението си омбудсманът.
Припомняме, че още в края на ноември м.г. омбудсманът Диана Ковачева внесе в 48-ото Народно събрание законодателна промяна на чл. 132 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и допълнение на разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 2 от Закона за висшето образование, които получиха одобрението на ресорната комисия на първо четене, но времето не стигна за окончателното им приемане.
През юни т.г. проф. Ковачева отново внесе предложението си и в 49-ото Народно събрание до председателя Росен Желязков и до членовете на Комисията по образованието и науката с настояване учениците, които не са доволни от оценките си от матурите, да могат да се явят повторно на изпит, за да ги повишат.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest