Предлагат се промени в указа за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили и НСО, изискващи висши офицерски звания

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за изменение и допълнение на Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания за:

1. Промяна на наименованието на длъжността „Директор на служба „Военна информация“ на „Директор на Служба „Военно разузнаване“ в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване (обн., ДВ, бр. 69 от 2020 г.).

2. Отразяване на промените в системата за командване и управление от 1 септември 2021 г., като длъжностите, изискващи висши офицерски звания се привеждат в съответствие с изградената организационна структура на въоръжените сили, трансформирането на системата за командване и управление, и логистичното осигуряване на въоръжените сили.

3. Заличаването от 1 август 2021 г. на длъжността „Директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ във Военния секретариат на Европейския съюз в Брюксел, Белгия“ предвид изтичане на мандата за заемането й.

Министерският съвет прие също така Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да освободи бригаден генерал Васил Събински от длъжността „Директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ във Военния секретариат на Европейския съюз“ в Брюксел, Белгия.

Pin It on Pinterest