Правителството взе решение за освобождаване на генералния консул на Република България във Валенсия

Министерският съвет взе решение за освобождаване на генералния консул на Република България в град Валенсия Пламен Георгиев.

Г-н Пламен Георгиев е назначен от политическата квота с Решение на МС на РБ № 495 от 9 август 2019 година, на основание чл. 63, ал. 5 от Закона за дипломатическата служба, по предложение на тогавашния министър на външните работи Екатерина Захариева.

Настоящото решение за освобождаването му от длъжността генерален консул във Валенсия, Кралство Испания, е свързано с оптимизиране на броя на лицата, назначени за ръководители на задгранични представителства извън състава на дипломатическата служба, който не следва да надхвърля 20 процента от общия брой на ръководителите на задгранични представителства във всеки даден момент.

Pin It on Pinterest