Правителството упълномощи посланик Христо Полендаков да представлява България в Дунавската комисия

Министерският съвет на Република България прие Решение за упълномощаване на Христо Полендаков, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Унгария, да представлява Република България в Дунавската комисия.

Дунавската комисия е международна организация със седалище в Будапеща, учредена по силата на Конвенцията за режима на корабоплаването по Дунава и подписана в Белград на 18 август 1948 г. Сред основните дейности на Комисията са осигуряване на режима на свободно корабоплаване по река Дунав, изготвяне на препоръки до дунавските държави за неговото подобряване, установяване на единна система на навигационната пътна уредба по плавателното течение на реката, уеднаквяване на правилата на речния надзор.

България е член на Дунавската комисия от момента на нейното учредяване. Съгласно установената практика посланиците на държавите – членки, които са акредитирани в Унгария, представляват съответните страни и в Дунавската комисия.

Pin It on Pinterest