Правителството реши Авиоотряд 28 да поеме управлението на ВИП „А” – Правителствена зала на летище София

Правителството реши Авиоотряд 28 да поеме управлението на ВИП „А” – Правителствена зала на летище София.

До момента терминалът се управляваше от летище София. С оглед функциите на обекта той не е включен в концесията на летище София, поради което се налага прехвърляне на управлението му към Авиоотряд 28, който с последните промени в Закона за гражданското въздухоплаване е преименуван на Държавен авиационен оператор.

Решението не предвижда промяна в кръга на лицата, които имат право да преминават през ВИП „А”. Частично се запазва и редът за ползване – чрез изпращане на официално писмо от протоколните служби на съответните ведомства, като изпращането вече е до Държавния авиационен оператор.

Решението на правителството няма да доведе до допълнителни разходи, трансфери и други плащания.

Pin It on Pinterest