Правителството разреши извършването на хидротехнически работи в акваторията на пристанищен терминал Варна-запад

Правителството разреши изпълнението на дейности, свързани с хидротехнически работи във връзка с подобряването на условията за корабоплаване в района на кейово място 1А на пристанищен терминал „Варна-запад“ и възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени в пристанищен терминал „Леспорт“. Разрешението е за срок от двеста и десет (210) дни от датата на постановяване на решението.

Pin It on Pinterest