Правителството прие решение за прекратяването на Договора между правителството на България и правителството на Австрия

Правителството прие решение за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за прекратяването на Договора между двете страни за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 22 януари 1997 г. в София.

Споразумението между България и Австрия беше подписано на 10 декември 2021 г. в Брюксел и с него се прекратява двустранният инвестиционен договор от 1997 г., както и член 12, параграф 3 от Договора, който разширява защитата на инвестициите, направени преди датата на прекратяване на Договора за по-нататъшен период от време; по този начин член 12, параграф 3 няма да поражда никакви правни последици след влизането в сила на Споразумението за прекратяване.

Pin It on Pinterest