Правителството прие решение за определяне наличие на основен интерес по отношение изпълнението на проекта за повишаване на мобил­ността и защитата на личния състав от Силите за специални операции

Министерският съвет одобри доклад на министъра на отбраната за определяне на наличието на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който трябва да бъде защитен при сключване на договор за обществена поръчка в случаите по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки при реализация на инвестиционен проект „Повишаване на мобилността и защитата на личния състав от Силите за специални операции“.

Решението на Министерския съвет е свързано с изпълнението на проекта за придобиване на въоръжение, техника и специално оборудване, които ще допринесат за успешното изпълнение от Силите за специални операции на задачите по трите основни мисии на Въоръжените ни сили, свързани с отбраната на страната, подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време.

С решението се дава възможност за участие на предприятия от българската отбранителна промишленост в производството, обслужването и ремонта на придобитото въоръжение и техника, което ще подпомогне непрекъснато поддържане на отбранителните способности на Силите за
специални операции и ще гарантира максимална възвращаемост в националната икономика на изразходваните средства.

Pin It on Pinterest