България

Правителството прие Решение за определяне на административните органи, които, възлагат изпълнението на определени дейности на системния интегратор – „Информационно обслужване“ АД

Правителството прие Решение свързано с необходимостта към административните органи, които при изпълнение на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на „Информационно обслужване“ АД, да бъде добавена и Комисията за защита на потребителите (КЗП).

По този начин се създават условия Комисията за защита на потребителите да развива, управлява и поддържа по-ефективно своята информационна и комуникационна инфраструктура и киберсигурност. Решението обезпечава работоспособността и достъпността на предоставяните от Комисията услуги предвид нейната ключова роля при защитата на правата на потребителите.

КЗП поддържа важни информационни системи, регистри и услуги, за които е необходимо да бъде осигурена надеждност и непрекъсваемост на работните процеси, високи нива на мрежова и информационна сигурност и достъпност и наличност на предоставяните услуги. Към тях спадат регистри на стоките и услугите, представляващи риск за здравето и безопасността на потребителите; регистър на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения; информационен портал с функционалности за подаване на сигнали и жалби във връзка с увреждане на правата на потребителите.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest