Правителството прие реформата в областта на електронните съобщения

Правителството прие нови правила в областта на електронните съобщения за насърчаване на разгръщането на мрежови технологии от следващо поколение, за стимулиране на иновациите и за укрепване на защитата на потребителите.

Промените в Закона за електронните съобщения въвеждат изискванията на Европейския кодекс за електронните съобщения. Измененията и допълненията включват мерки за насърчаване на конкуренцията и за стимулиране на инвестициите в мрежи с много голям капацитет. Обхванати са области като управление на радиочестотния спектър, достъп на операторите до мрежите и симетрично регулиране на всички доставчици на мрежови услуги в специфични ситуации.

Правилата за защита на потребителите ще се прилагат и за услуги, предоставени по интернет, като приложения за обмен на съобщения.

Заложено е създаване на система за предупреждение на чрез европейския номер за спешни повиквания 112. Чрез нея ще се изпращат съобщения към мобилните телефони на хората в случай на природно бедствие, терористично нападение или други сериозни извънредни ситуации в техния район.

Pin It on Pinterest