България

Правителството прие промени в решението за определяне състава на Постоянното представителство на България към ЕС

Министерският съвет одобри промени в Решение № 603 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне състава на Постоянното представителство на Република България към Европейския Съюз (ППРБЕС) в Брюксел, Белгия, изменено и допълнено с решения на правителството, приети в периода от 201 О до 2023 г.

С приемането на новия документ се цели обезпечаване на ефективното функциониране на сектор вътрешни работи чрез откриване на две нови бройки за дипломатически служители към определените до момента представители на Министерството на вътрешните работи в ППРБЕС­ Брюксел.

Мотивите за това са увеличените отговорности на страната ни в областта на вътрешните работи през последните години и допълнителните ангажименти, свързани с прилагането на Пакта по миграция и убежище и консолидирането на шенгенската интеграция.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest