Правителството прие позицията на България за редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Правителството прие позицията на България за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което ще се проведе на 25 и 26 ноември в Брюксел.

Ръководители на българската делегация ще бъдат заместник-министърът на икономиката Красимир Киряков в частите „Вътрешен пазар и индустрия“ и „Космическо пространство“ и заместник-постоянният представител на Република България към Европейския съюз Иванка Ташева в частта „Научни изследвания”.

В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ се предвижда приемането на общ подход по предложенията за два регламента: Законодателен акт за цифровите услуги и Законодателен акт за цифровите пазари, след което министрите ще проведат ориентационен дебат за изпълнението на Плана за възстановяване на Европа.

В частта „Космическо пространство“ Съветът ще приеме заключения относно „Космическо пространство за всички“ и ще обсъди дългосрочната устойчивост, устойчивото развитие и финансирането на „Ново космическо пространство“. По темата за управлението на космическия трафик ще бъде представен доклад на председателството.

В частта „Научни изследвания“ ще се проведе дискусия относно научните изследвания и иновациите за постигане на междусекторни цели. Предвидено е приемането на заключения за бъдещото управление на Европейското научноизследователско пространство, както и на Препоръка на Съвета относно Пакта за научни изследвания и иновации в Европа.

Pin It on Pinterest