Правителството прие отчета за изпълнението на концесионни договори в МОСВ за 2018 и 2019 г.

Правителството одобри Годишен отчет за 2018 г. и Годишен отчет за 2019 г. за изпълнението на сключените от министъра на околната среда и водите от името на държавата концесионни договори за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост, и на концесионния договор за защитена територия – част от Национален парк „Пирин“ – „Ски зона с център гр. Банско – обект изключителна държавна собственост.

През 2018 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отчита събираемост от постъпили приходи общо от концесии (в т.ч. концесионно плащане по сметка на МОСВ, ДДС, за общините, от лихви и неустойки) в размер на общо 4 604 834.99 лева.

През 2019 г. МОСВ отчита събираемост от постъпили приходи общо от концесии (в т.ч. концесионно плащане за МОСВ, общините, ДДС, лихви и неустойки) в размер на общо 4 814 700.74 лева.

Pin It on Pinterest