Правителството прие изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките.

Наредбата определя правилата за употреба на химични вещества в детските играчки.

Формулират се допустимите гранични стойности за формалдехид, изменят се настоящите гранични стойности за алуминий и се допълва списъкът с алергенни аромати, които трябва да бъдат посочени върху играчката или да бъдат забранени за употреба в играчки.

Граничните стойности за формалдехид следва да се прилагат от 21 май 2021 г., за алуминий – от 20 май 2021 г., а новите изисквания по отношение на алергенните аромати – от 5 юли 2022 г.

Pin It on Pinterest