Правителството предлага за награждаване с медали „За заслуга“ служители от структура на ГДПБЗН

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Укази за награждаване с медали „За заслуга“.

Решението на Министерския съвет предвижда да бъде предложено на Президента на Република България да бъдат наградени служители от структура на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерството на вътрешните работи имащи съществен принос и заслуги за борба с бедствия и аварии, за сигурността и обществения ред в Република България.

За постигнати високи резултати в служебната дейност, проявено себеотрицание, изключителен професионализъм и получен широк обществен отзвук при изпълнение на служебните задължения, в резултат на които са защитени живота и имуществото на гражданите, с проекта на РМС се предлага на Президента на Република България да издаде Укази за награждаване с медали „За заслуга“ на следните служители от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи: младши експерт Давид Гълъбов, началник на дежурна смяна в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“, младши експерт Димитър Георгиев, командир на екип в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“, младши експерт Ангел Величков, командир на екип в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“, младши инспектор Димитър Златков, старши пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“.

На 10.12.2021 г., в 18,39 ч., в РСПБЗН – Благоевград е получен сигнал за пожар в жилищна сграда в квартал „Струмско“, бл. 18, община Благоевград. Съобщението е, че гори апартамент на 7-ми етаж. Веднага към мястото на произшествието се отправят два пожарни автомобила.

При изключително сложни обстоятелства на гасене на пожара, предложените за награждаване с Укази на Президента на Република България с медали „За заслуга“ са успели да потушат пожара, като в евакуацията на хора са участвали 22 служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи. Те успяват да спасят 8 човека (от които 4 деца) по авто-механичната стълба и 20 човека през стълбищната клетка на жилищния блок. Пожарът е ликвидиран в 22,30 ч. на 10.12.2021 г. благодарение на професионалното и адекватно реагиране на екипите на мястото на произшествието.

Pin It on Pinterest