Правителството предлага проф. Стоян Караиванов за орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие

Министерският съвет предлага на президента да награди проф. Стоян Караиванов с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие, за неговите заслуги за развитието на музикалното изкуство и културата.

Проф. Караиванов е първият български преподавател по духови инструменти. Създадената от проф. Караиванов многобройна учебно-методична, художествена и теоретична литература за подрастващите валдхорнисти – ученици и студенти, се ползва във всички специализирани средни и висши училища в страната, както и в много музикално- образователни центрове и учебни институции в чужбина. Над 150 заглавия на негови авторски трудове са публикувани в Нидерландия, Германия, САЩ. Проф. Караиванов е провеждал и майсторски класове и квалификационни курсове в Русия, Полша, Беларус, Румъния и Гърция. Участвал е в специализирани национални комисии за изработване на дългосрочни образователни концепции, учебни планове и програми за средните и висшите музикални училища в страната.

Голяма част от възпитаниците на проф. Караиванов са лауреати на национални и международни конкурси и работят в престижни оркестри в Европа, САЩ, Южна Америка, Азия и Африка.

Паралелно с преподавателската дейност проф. Караиванов концертира като солист и камерен изпълнител. Той е първият български валдхорнист със солови концертни изяви, с радио и телевизионни записи и излъчвания.

Pin It on Pinterest