Правителството предлага проф. Милияна Каймакова да бъде наградена с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие

Министерският съвет предлага на президента да награди проф. Милияна Каймакамова с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие, за особено значими заслуги за развитието на историческата наука.

Проф. Каймакамова завършва висше образование със специалност „История и археология“ и втора специалност „Философия“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1973 г. досега преподава по средновековна българска история в Историческия факултет на университета. През 1985 г. става доцент, а от 2011 г. – професор. Няколко години е заместник-декан на Историческия факултет, а от 2003 до 2011 г. – ръководител на катедра ,,История на България“. Специализира в много научни институции и университети в чужбина – в Прага, Солун, Кьолн, Рим, Париж, Саарбрюкен и Краков.

Значителен е приносът й в изследването на българската историческа култура през Средновековието. Проучва духовната култура на българите, взаимовръзката между власт, история, идеология и пропаганда в обществото през този период.

Проф. Каймакамова е написала повече от 100 научни труда. Автор е на 7 монографии, както и на 103 студии, статии, рецензии и учебни пособия. Фундаментално е нейното изследване „Българска средновековна историопис“ от 1990 г., което е първото и засега единствено по-значимо проучване, посветено на тази проблематика. Забележителен принос съдържа книгата й „Власт и история в средновековна България VII-XIV в.“ от 2011 г. В нея намират решения множество сложни научни въпроси, които до този момент са интерпретирани по-неубедително.

През годините проф. Каймакамова заема позиции в редица академични органи на управление и организации. За своя принос в науката и за дългогодишната си преподавателска дейност през 1996 г. е удостоена с почетен знак на СУ „Св. Климент Охридски“ – синя лента.

Pin It on Pinterest