Правителството предлага бригаден генерал Валентин Кръстев да бъде назначен на длъжността „Заместник-командир на Корпус за бързо развръщане на НАТО“ в Солун

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да освободи генерал-майор Иван Ортомаров от длъжността „Заместник-командир на Корпус за бързо развръщане на НАТО“ в Солун, Гърция, считано от 01.08.2022 година.

Правителството предлага също така бригаден генерал Валентин Кръстев да бъде освободен от длъжността „Началник на Щаба на Съвместното командване на силите“, да бъде назначен на длъжността „Заместник-командир на Корпус за бързо развръщане на НАТО“ в Солун, Гърция и да бъде удостоен с виеше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 01.08.2022 година.

Министерският съвет прие и Решение за предложение до Президента на република България за издаване на указ, с който да назначи капитан I ранг Галин Манев на длъжността „Началник на Щаба на Съвместното командване на силите“ и го удостои с висше офицерско звание „флотилен адмирал“.

Pin It on Pinterest