Правителството освободи почетния ни консул в Силкеборг, Кралство Дания

Министерският съвет прие решение за освобождаване на датския гражданин Йеспер Вестергорд Хансен от функциите на почетен консул на Република България в Кралство Дания със седалище в гр. Силкеборг, с консулски окръг Южна Ютландия и за закриване на ръководеното от него почетно консулство.

Йеспер Вестергорд Хансен отправи молба да бъде освободен от длъжността почетен консул Република България в Кралство Дания поради лични причини. През изминалия 16-годишен период Йеспер Хансен изпълняваше отговорно функциите на почетен консул и значително допринесе за задълбочаването на сътрудничеството между България и Дания във всички области от взаимен интерес.

Pin It on Pinterest