Правителството определи Мариян Карагьозов за национална точка за контакт по Механизма за върховенство на правото в ЕС

Министерският съвет определи  Мариян Карагьозов – началник на кабинета на министъра на правосъдието, за национална точка за контакт по Механизма за върховенство на правото в Европейския съюз.

Националната точка за контакт с Европейската комисия осъществява координацията между Европейската комисия (ЕК) и институциите в България, ангажирани в правосъдната реформа, противодействието на корупцията, медийния плурализъм и по въпросите на взаимосвързаността между властите и взаимоограничаването, които са обект на наблюдение и анализ в хоризонталния механизъм.

Очаква се вторият Годишен доклад на ЕК по хоризонталния механизъм за върховенство на правото да бъде представен през юли 2021 г.

Г-н Карагьозов е юрист, външнополитически експерт и има опит в медиите.

Pin It on Pinterest