Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на икономиката

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г.

С Постановлението на Министерски съвет се предвижда да бъдат отразени извършените промени по области на политики, по бюджетни програми и по показатели, по бюджета на Министерство на икономиката за 2021 г.

Pin It on Pinterest