Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите

Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.

Средствата се предоставят по бюджета на Националната агенция за приходите по „Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи“, бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“.

Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.

Pin It on Pinterest