България

Правителството одобри Споразумението между България и Египет за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти

Министерският съвет на Република България одобри Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Арабска република Египет за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти.

Проектът на Споразумение предвижда притежателите на дипломатически и служебни паспорти да бъдат освободени от изискването да притежават виза за краткосрочно пребиваване. Така те ще могат да влизат, излизат, преминават транзит или да пребивават за срок не по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни, на територията на другата Договаряща страна.

Египет е най-големият търговско-икономически партньор на България в Близкия изток и Африка. Обемите на двустранната търговия в момента надхвърлят 1 милиард евро за 2023 г. и съществува огромен потенциал за тяхното разширяване и диверсификация. В условията на променената международна среда, сътрудничеството със северноафриканската държава придобива нарастваща значимост и стратегически измерения. Географската близост и исторически връзки между двете държави, както и геополитическата тежест на Арабска република Египет обуславят необходимостта от активен политически диалог и развитие на взаимноизгодно търговско-икономическо и инвестиционно двустранно сътрудничество.

Страната има бързоразвиваща се икономика и модернизиращ се енергиен сектор, с потенциал за износ на енергийни ресурси за Европа.

С премахването на визовите изисквания за притежателите на дипломатически и служебни паспорти ще бъде даден тласък за активизиране на политическия диалог и бизнес контактите между Република България и Арабска република Египет.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest