Правителството одобри сключването на Споразумение за извършване на Преглед на инвестиционната политика

Правителството одобри сключването на Споразумение за извършване на Преглед на инвестиционната политика между България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Осъществяването на Прегледа е задължителна стъпка по пътя на членството на България към ОИСР. Неговата цел е да мобилизира повече частни инвестиции, които да подпомогнат икономическия растеж и устойчивото развитие на страната ни. В допълнение, този акт би дал възможност на българската държава да почерпи опит от най-добрите икономики в света, което от своя страна ще съдейства на реформите във всички сектори на социално-икономическия живот на България и ще изпрати позитивно послание към инвеститорите за една стабилна и сигурна финансовата система. В резултат се очаква ускорено развитие на бизнес климата и подобряване на инвестиционната политика.

Pin It on Pinterest