Правителството одобри шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Португалското председателство на Съвета на ЕС

С Решение на Министерския съвет беше приета Шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2021 г.).

Тя е оперативен документ, чиято цел е да насочи усилията на българската страна към отстояване на националните интереси и позиции по важните за България въпроси, включени в дневния ред на Съвета на ЕС по време на шестте месеца на новото Председателство.

Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и законодателни проекти (досиета) по време на Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2021 г.) включва конкретните теми/досиета и целите, които си поставяме по тях в различните формати на Съвета на Европейския съюз в областите „Общи въпроси“, „Икономически и финансови въпроси“, „Правосъдие и вътрешни работи“, „Земеделие и рибарство”, „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, „Социална политика, заетост и свободно движение на хора“, „Конкурентоспособност“, „Гражданска защита“, „Околна среда“.

В Шестмесечната програма са включени общо 42 законодателни досиета и теми, които ще бъдат приоритетни за страната ни през следващите 6 месеца по време на Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз, и по които ще се стремим в максимална степен да защитим националния интерес.

Pin It on Pinterest