Правителството одобри състава на българската делегация за участие в Конференцията по климата

Правителството одобри състава на българската делегация за 26-та Конференция по изменение на климата, която ще се проведе от 31 октомври до 12 ноември в град Глазгоу, Шотландия.

Очаква се страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата да постигнат напредък по редица въпроси, свързани с финансиране на дейности по изменение на климата в развиващите се държави, пазарни механизми за сътрудничество, докладване на поетите ангажименти, свързани с климатичните промени.

След откриването на Конференцията държавните глави ще вземат участие на Срещата на държавните ръководители, на 1-2 ноември 2021, където се очаква основните участници в международните преговори да обсъдят постигнатия напредък и предизвикателствата пред глобалната политика по климата в условията на световна пандемия.

Pin It on Pinterest