Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета „Общи въпроси”

Министерският съвет одобри резултатите от заседанието на Съвета „Общи въпроси”, което се проведе на 21 септември 2021 г. в Брюксел. България бе представена от Иванка Ташева, заместник­постоянен представител на Република България към Европейския съюз.

Министрите обсъдиха дневния ред и темите на предстоящото на 21-22 октомври 2021 г. редовно заседание на Европейския съвет. Предварително предложените теми, които получиха подкрепа от министрите, са COVID-19 , цифровизация и външни отношения.

Сред темите, дискутирани на заседанието, бяха също така координираните действия на ЕС в противодействие на COVID-19, развитията в отношенията на Съюза с Великобритания, както и провеждането на Конференцията за бъдещето на Европа. Словенското председателство на Съвета на ЕС представи приоритетите за второто полугодие на 2021 г., а ЕК представи основните приоритети, залегнали в писмото й за намерение относно законодателната програма за 2022 г., както и Доклада за стратегическо прогнозиране за 2021 г. СОВ беше запознат и с развитията в отношенията между ЕС и Швейцария, както и с информация за срещата на върха на средиземноморските държави от ЕС (EU-MED), състояла се на 17 септември в Атина.

Pin It on Pinterest